ติดต่อเรา

 

     ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม(ศบภ.กห.)
กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการ
ที่ตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม(ศบภ.กห.)
กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกิจการพลเรือน
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2224-2032
โทรสาร 0-2224-2032
Email DISASTER@MOD.GO.TH

ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการ ศบภ.กห.
กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกิจการพลเรือน
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

E-Mail: DISASTER@MOD.GO.TH Tel / Fax: 0 2224 2032

สถิติผู้เข้าชม